Vzdelávanie / Komunikácia / Marketing a reklama / Osobný rozvoj

Čomu sa venujem

Som certifikovaný koučlektor. Špecializujem sa na zlepšovanie vzťahov a rozvoj potenciálu zamestnancov. Ako kouč a lektor sprevádzam ľudí na ceste za ich odpoveďami, aby žili život a vzťahy, po akých túžia.

 

Pomáham firmám v zavádzaní koučovacej kultúry, aby rozvíjali potenciál svojich zamestnancov, naučili sa, ako zlepšiť vzťahy v tíme a spoločne tak prosperovali.

 

S prihliadnutím na špecifiká vašej firmy vám pomôžem vytvoriť prostredie rastu, rešpektu a dôvery podľa vopred dohodnutých podmienok.

 

Spolupráca zahŕňa:

– individuálne koučovacie stretnutia (pre manažérov aj zamestnancov),

– tímové koučovanie (pre skupiny zamestnancov),

– mentoring, konzultácie (ako doplnok ostatných metód),

– školenia mäkkých zručností,

– shadow coaching (tieňové koučovanie – podpora pri vyjednávaniach a špeciálnych projektoch).

Všetky moje služby ponúkam aj v anglickom jazyku. 

Biografia

Ako kouč a lektor sprevádzam svojich klientov na ceste k úspechom. Promovala som na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore biológia, chémia. V mojom životopise nájdete skúsenosti z rôznych oblastí, od učiteľstva cez marketing, medzinárodný predaj, nákup, až po pôsobenie v IT sektore.


Po rokoch hľadania som napokon našla povolania (koučovanie a lektorovanie), ktoré ma maximálne napĺňajú, pretože kombinujú vzdelávanie a prácu na osobnostnom rozvoji – ako svojom, tak svojich klientov.

 

Tvorím zážitkové kurzy pozitívnej komunikácie pre verejnosť a firmy. Pripravujem online školenia. Špecializujem sa aj na bilingválnu (dvojjazyčnú) výchovu, keďže s deťmi komunikujem od narodenia po anglicky.

Motto

Kľúč k vaším úspechom máte v sebe.

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  teen 15-18r     dospelí 18+     35+  

Roky aktívne v činnosti:   10 rokov

Koľko rokov vyučujem:   10 rokov

Vhodné pre:   muži aj ženy

Certifikáty, školy, osvedčenia, diplomy

  certifikáty "Lektor" (Asociácia Lektorov a Kariérnych Poradcov), "KcS" (od Slovenskej Asociácie Koučov)

Referencie

Martina sa podieľala na rozvoji zamestnancov s “High  Potentials” ako lektor školení “Koučing – GROW model”. Vďaka Martine boli školenia pozoruhodné a dynamické. Vedela, ktoré sú kľúčové časti školenia a uisťovala sa, či ich účastníci pochopili naozaj správne. Pracuje ako profesionál s vysokým nasadením, berie ohľad na skupinu a jednotlivých členov skupiny aktívne zapájala do diania, tak aby školenie naozaj spĺňalo svoj účel. Je priateľská a vie si vybudovať dôveru tímu. Martinu môžem vrelo odporučiť každému, kto má záujem o realizáciu podobne zameraných školení.

Okrem školení Martina pracovala v U. S. Steel Košice, s.r.o. ako interný kouč. Jej koučovacie zručnosti sme využili, okrem individuálneho koučovania, pri riešení “krízových situácii” na pracovisku. Svoje skvelé prezentačné zručnosti nám predviedla pri prezentácii programu Interný koučing pre vybranú cieľovú skupinu zamestnancov. Martina je zodpovedná, spoľahlivá, aktívna, podporujúca.

Jana Lorincová, Managerial and Professional Training, U. S. Steel Košice, s.r.o.

 

V mene MVO Proxima* týmto potvrdzujeme, že dňa 20. septembra 2018 pani Martina Magic viedla tréning mäkkých zručností s názvom Koučing a koučingový prístup (The Magic Of Coaching) v rámci seminára pre sociálnych pracovníkov a terapeutov zo Slovenska, Dánska a Poľska. Súčasťou školenia bolo okrem lektorovania v danej téme aj praktická ukážka koučingového stretnutia a tréning kladenia silných koučovacích otázok. Celé školenie bolo vedené v anglickom jazyku a účastníci mali k dispozícii aj lektorkou pripravený worksheet. S prípravou a vedením tréningu, prístupom lektorky, ako aj možnosťou sa aktívne do workshopu zapájať, sme boli veľmi spokojní.

Mgr. Martin Gbúr, MVO Proxima

 

Milá Martina, ďakujem veľmi pekne za tvoj dnešný vklad pre našu prácu. Kurz „Efektívna komunikácia“ bol veľmi prínosný a koučing ma naozaj potešil. Rozumiem, že sa ti páči a veríš mu. Mňa osobne naše dnešné stretnutie opäť o krôčik posunulo k tomu, kam máme s dievčatami vo vzťahu k rodinám smerovať a kde je naša pozícia. To bol vlastne môj nepomenovaný cieľ :). Takže veľká vďaka, verím, že sa nám podarí spolupracovať aj v budúcnosti.

Mgr. Simona Šimková, riaditeľka CVI Košice

Čím sú moje „magické“ školenia jedinečné?

Vediem ich koučovacím štýlom, to znamená, že od prvej chvíle ste aktívnym účastníkom a riešite si svoje témy. Štruktúra workshopu je koncipovaná tak, aby ste už počas nich pracovali na zmene, ktorú hľadáte. Školenia sú popretkávané koučovacími (silnými, otvorenými) otázkami, ktoré inšpirujú k novým myšlienkam, motivujú k činom a provokujú k zmene myslenia. Nechýbajú cvičenia, hry a príbehy. To všetko preto, aby to bolo pre vás maximálne užitočné a zároveň zábavné.
Taktiež kladiem dôraz na individuálny prístup k účastníkom a zadávateľom školenia. Etika a vysoká profesionalita sú u mňa samozrejmosťou.


Certifikovaný lektor je lepší?
Ak je štúdium ukončené skúškou pred odbornou nezávislou komisiou, tak vnímam tento doklad o vzdelaní ako istú informáciu o kvalite lektora alebo kouča. Od roku 2014 sa naplno venujem svojmu profesionálnemu rozvoju a som členom Asociácie lektorov a kariérnych poradcov (ALKP) a Slovenskej asociácie koučov (SAKo). Navrhujem, urobte si vlastný názor, ozvite sa mi a dohodneme si úvodné stretnutie, kde zistíme, nakoľko úspešne by sme spolu vedeli spolupracovať.

 

Súkromné lekcie

Dni kedy som k dispozícii:

Termín podľa dohody

Popis lekcie:

Prvé stretnutie Vám ponúkam za zvýhodnených podmienok a slúži k prvotnej výmene informácií, špecifikácii tém na riešenie, určíme si rámec spolupráce, zodpoviem Vám Vaše otázky. Toto prvé stretnutie trvá približne 30 – 45 minút.
V prípade, že sa pre koučing so mnou rozhodnete, budeme pracovať týmto spôsobom:
Naše koučovacie stretnutia budú prebiehať formou osobného kontaktu v príjemnom neformálnom prostredí pri šálke čaju alebo kávy, prípadne vo Vašej firme. Iba za predpokladu, že sa budete cítiť úplne v pohode, dokážete efektívne pracovať na svojom cieli.


Dĺžka koučovacieho stretnutia závisí na Vašich potrebách – pre efektivitu koučovania je optimálna 45 – 90 minútová spolupráca.


Frekvenciu stretávania určíme spoločne podľa Vašich možností a riešenej situácie.
Naša spolupráca bude založená na prirodzenej konverzácii, pri ktorej Vám budem motivujúcim, podporujúcím, ale tiež dôsledným partnerom, ktorý bude udržovať správny smer a energiu počas cesty za Vaším cieľom.

 

Životný koučing - life coaching je zameraný na osobný život jednotlivcov, na rozvoj osobnosti, sebapoznanie, vzťahy, komunikáciu, sebavedomie, osobnú spokojnosť, zmysel života, ako vybalancovať svoj život, riešiť konflikty alebo stres. Tento koučing odporúčam každému, kto rieši tému spojenú s aktuálnym prežívaním.

 

Biznisový koučing - business coaching je spôsob podpory rozvoja manažérskych a obchodných zručností jednotlivca alebo skupín. Tiež sem patria ďalšie formy koučovania označované ako výkonnostný koučing (zameraný na zvýšenie efektivity, produktivity práce) a exekutívny koučing pre vrcholových manažérov.

 

Kariérový koučing - career coaching pomáha pri hľadaní novej práce alebo aj pri premýšľaní o tom, ako sa chceme posúvať vo svojej kariére, súčasťou býva zistenie talentov, silných a slabých stránok, smerovanie do budúcnosti, posilnenie sebavedomia a sebadôvery. Dá sa využiť aj ako príprava na výberový proces.Dni kedy som k dispozícii:

Termín podľa dohody

Popis lekcie:

Prvé stretnutie Vám ponúkam za zvýhodnených podmienok a slúži k prvotnej výmene informácií, špecifikácii tém na riešenie, určíme si rámec spolupráce, zodpoviem Vám Vaše otázky. Toto prvé stretnutie trvá približne 30 – 45 minút.
V prípade, že sa pre koučing so mnou rozhodnete, budeme pracovať týmto spôsobom:
Naše koučovacie stretnutia budú prebiehať formou osobného kontaktu v príjemnom neformálnom prostredí pri šálke čaju alebo kávy, prípadne vo Vašej firme. Iba za predpokladu, že sa budete cítiť úplne v pohode, dokážete efektívne pracovať na svojom cieli.


Dĺžka koučovacieho stretnutia závisí na Vašich potrebách – pre efektivitu koučovania je optimálna 45 – 90 minútová spolupráca.


Frekvenciu stretávania určíme spoločne podľa Vašich možností a riešenej situácie.
Naša spolupráca bude založená na prirodzenej konverzácii, pri ktorej Vám budem motivujúcim, podporujúcím, ale tiež dôsledným partnerom, ktorý bude udržovať správny smer a energiu počas cesty za Vaším cieľom.

 

Životný koučing - life coaching je zameraný na osobný život jednotlivcov, na rozvoj osobnosti, sebapoznanie, vzťahy, komunikáciu, sebavedomie, osobnú spokojnosť, zmysel života, ako vybalancovať svoj život, riešiť konflikty alebo stres. Tento koučing odporúčam každému, kto rieši tému spojenú s aktuálnym prežívaním.

 

Biznisový koučing - business coaching je spôsob podpory rozvoja manažérskych a obchodných zručností jednotlivca alebo skupín. Tiež sem patria ďalšie formy koučovania označované ako výkonnostný koučing (zameraný na zvýšenie efektivity, produktivity práce) a exekutívny koučing pre vrcholových manažérov.

 

Kariérový koučing - career coaching pomáha pri hľadaní novej práce alebo aj pri premýšľaní o tom, ako sa chceme posúvať vo svojej kariére, súčasťou býva zistenie talentov, silných a slabých stránok, smerovanie do budúcnosti, posilnenie sebavedomia a sebadôvery. Dá sa využiť aj ako príprava na výberový proces.Dni kedy som k dispozícii:

Termín podľa dohody

Popis lekcie:

Prvé stretnutie Vám ponúkam za zvýhodnených podmienok a slúži k prvotnej výmene informácií, špecifikácii tém na riešenie, určíme si rámec spolupráce, zodpoviem Vám Vaše otázky. Toto prvé stretnutie trvá približne 30 – 45 minút.
V prípade, že sa pre koučing so mnou rozhodnete, budeme pracovať týmto spôsobom:
Naše koučovacie stretnutia budú prebiehať formou osobného kontaktu v príjemnom neformálnom prostredí pri šálke čaju alebo kávy, prípadne vo Vašej firme. Iba za predpokladu, že sa budete cítiť úplne v pohode, dokážete efektívne pracovať na svojom cieli.


Dĺžka koučovacieho stretnutia závisí na Vašich potrebách – pre efektivitu koučovania je optimálna 45 – 90 minútová spolupráca.


Frekvenciu stretávania určíme spoločne podľa Vašich možností a riešenej situácie.
Naša spolupráca bude založená na prirodzenej konverzácii, pri ktorej Vám budem motivujúcim, podporujúcím, ale tiež dôsledným partnerom, ktorý bude udržovať správny smer a energiu počas cesty za Vaším cieľom.

 

Životný koučing - life coaching je zameraný na osobný život jednotlivcov, na rozvoj osobnosti, sebapoznanie, vzťahy, komunikáciu, sebavedomie, osobnú spokojnosť, zmysel života, ako vybalancovať svoj život, riešiť konflikty alebo stres. Tento koučing odporúčam každému, kto rieši tému spojenú s aktuálnym prežívaním.

 

Biznisový koučing - business coaching je spôsob podpory rozvoja manažérskych a obchodných zručností jednotlivca alebo skupín. Tiež sem patria ďalšie formy koučovania označované ako výkonnostný koučing (zameraný na zvýšenie efektivity, produktivity práce) a exekutívny koučing pre vrcholových manažérov.

 

Kariérový koučing - career coaching pomáha pri hľadaní novej práce alebo aj pri premýšľaní o tom, ako sa chceme posúvať vo svojej kariére, súčasťou býva zistenie talentov, silných a slabých stránok, smerovanie do budúcnosti, posilnenie sebavedomia a sebadôvery. Dá sa využiť aj ako príprava na výberový proces.Dni kedy som k dispozícii:

Termín podľa dohody

Popis lekcie:

Ako vám funguje výchova a komunikácia s deťmi? Prestaňte s nimi rozprávať o „problémoch“, začnite hľadať chýbajúce zručnosti.

 

Prvé stretnutie Vám ponúkam za zvýhodnených podmienok a slúži k prvotnej výmene informácií, špecifikácii tém na riešenie, určíme si rámec spolupráce, zodpoviem Vám Vaše otázky. Toto prvé stretnutie trvá približne 30 – 45 minút.


Frekvenciu stretávania určíme spoločne podľa Vašich možností a riešenej situácie.
Naša spolupráca bude založená na prirodzenej konverzácii, pri ktorej Vám budem motivujúcim, podporujúcím, ale tiež dôsledným partnerom, ktorý bude udržovať správny smer a energiu počas cesty za Vaším cieľom.Dni kedy som k dispozícii:

Termín podľa dohody

Popis lekcie:

Prvé stretnutie Vám ponúkam za zvýhodnených podmienok a slúži k prvotnej výmene informácií, špecifikácii tém na riešenie, určíme si rámec spolupráce, zodpoviem Vám Vaše otázky. Toto prvé stretnutie trvá približne 30 – 45 minút.
V prípade, že sa pre koučing so mnou rozhodnete, budeme pracovať týmto spôsobom:
Naše koučovacie stretnutia budú prebiehať formou osobného kontaktu v príjemnom neformálnom prostredí pri šálke čaju alebo kávy, prípadne vo Vašej firme. Iba za predpokladu, že sa budete cítiť úplne v pohode, dokážete efektívne pracovať na svojom cieli.


Dĺžka koučovacieho stretnutia závisí na Vašich potrebách – pre efektivitu koučovania je optimálna 45 – 90 minútová spolupráca.


Frekvenciu stretávania určíme spoločne podľa Vašich možností a riešenej situácie.
Naša spolupráca bude založená na prirodzenej konverzácii, pri ktorej Vám budem motivujúcim, podporujúcím, ale tiež dôsledným partnerom, ktorý bude udržovať správny smer a energiu počas cesty za Vaším cieľom.

 

Životný koučing - life coaching je zameraný na osobný život jednotlivcov, na rozvoj osobnosti, sebapoznanie, vzťahy, komunikáciu, sebavedomie, osobnú spokojnosť, zmysel života, ako vybalancovať svoj život, riešiť konflikty alebo stres. Tento koučing odporúčam každému, kto rieši tému spojenú s aktuálnym prežívaním.

 

Biznisový koučing - business coaching je spôsob podpory rozvoja manažérskych a obchodných zručností jednotlivca alebo skupín. Tiež sem patria ďalšie formy koučovania označované ako výkonnostný koučing (zameraný na zvýšenie efektivity, produktivity práce) a exekutívny koučing pre vrcholových manažérov.

 

Kariérový koučing - career coaching pomáha pri hľadaní novej práce alebo aj pri premýšľaní o tom, ako sa chceme posúvať vo svojej kariére, súčasťou býva zistenie talentov, silných a slabých stránok, smerovanie do budúcnosti, posilnenie sebavedomia a sebadôvery. Dá sa využiť aj ako príprava na výberový proces.Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Zážitkový kurz pre riadiacich pracovníkov

 

OBSAH: objavíte svoje „prečo“, ujasníte si, ako byť lídrom, ktorý dokáže ľudí inšpirovať, starať sa o nich a oceniť ich. Osvojíte si užitočné nástroje, ktoré Vám pomôžu vytvoriť vo Vašej firme atmosféru dôvery a rozvoja. Tento transformačný seminár Vám pomôže uchopiť Vašu líderskú víziu a zaviesť ju do praxe.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA: riadiaci pracovníci všetkých úrovní.Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 15


Popis a špecifikácia:

 

Zážitkové školenie pre firmy a jednotlivcov

 

OBSAH: základy koučovania, koučovacie princípy, ako pracuje kouč, rozdiely v príbuzných profesiách, kedy (ne)využiť koučing, najpopulárnejšie koučovacie nástroje, veľa zážitkových (sebarozvojových) aktivít, modelové situácie z praxe, atď.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA: zamestnanci, ktorí komunikujú s klientom, manažéri, personalisti, učitelia, budúci kouči, a pod.

 Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 2 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Zážitkové školenie pre jednotlivcov a firmy

 

OBSAH: základy koučingu, tvorba koučovacích otázok, modelové situácie, ktoré Vám ušijem na mieru, aby ste zvládli svoje komunikačné výzvy v práci alebo v živote, osvojíte si populárne koučovacie nástroje, využiteľné ako v profesionálnej oblasti, tak aj pri sebakoučovaní (riešení vlastných tém).

 

CIEĽOVÁ SKUPINA: zamestnanci, ktorí komunikujú s klientom, manažéri, personalisti, ktokoľvek, kto sa chce zdokonaliť v pozitívnej a otvorenej komunikácii.


Komentáre

ID: 000649